Zdraví muže

Testosteron a sociální chování mužů

Michaela Kopřivová
20.12.2012

Testosteron je obecně známý jako hormon, který přispívá k vývoji druhotných pohlavních znaků u mužů, ale uplatňuje se i v sociálním chování. Je spojován s dominantním postojem, zvýšeným libidem, agresivitou i větší ochotou k riskování.

Zajímavá studie univerzity v Bonnu naznačuje další aspekt působení testosteronu na společenské chování mužů. Podle závěru studie totiž testosteron podporuje čestnost. Ano, všechny ty tradiční vlastnosti rytířů, vysněných hrdinů a vůbec správných chlapů jsou záležitostí testosteronu, jak se zdá.

Poměrně novátorsky pojatá studie se nespoléhala na pouhé korelace vlastností s hladinou testosteronu, ale byla pojata jako experiment, kterého se zúčastnilo 91 zcela zdravých mužů. 46 mužům byl aplikován testosteron na kůži v podobě gelu. Zbývající skupině byl také aplikován gel, ale šlo o neúčinné placebo bez testosteronu.

Následující den bylo ověřeno, zda skutečně hladiny testosteronu v krvi u této skupiny stouply, ale nadále ani výzkumníci ani zkoumaní muži netušili, kdo dostal testosteronový gel a kdo ne. To proto, aby povědomí o hladině testosteronu nijak nenarušilo objektivitu zkoumání.

Samotný experiment spočíval v tom, že celá skupina mužů hrála kostky s tím, že čím vyšší skóre naházejí, tím více vyhrají peněz. Podmínky experimentu byly nastaveny tak, že účastníci experimentu mohli podvádět, tedy vykazovat vyšší skóre za účelem vyšší peněžní odměny. Zpětně bylo možné na základě statistiky odhalit, kdo udával vyšší hody než reálně mohl mít. Porovnáním krevních testů a chování při hře se ukázalo, že ti muži, kteří měli vyšší hladiny testosteronu, podváděli výrazně méně často.

Tyto výsledky jsou v přímém rozporu s vžitým a poněkud jednorozměrným názorem, že testosteron podporuje antisociální chování. Naopak se na základě výsledků studie můžeme domnívat, že testosteron zvyšuje hrdost a potřebu pozitivního sebehodnocení a vyhraná částka není dostatečnou stimulací, pro kterou by bylo nutné svoji hrdost nabourávat.

Vzhledem k tomu, že lhaní hraje obrovskou roli nejen v našich osobních životech, ale i ve světě politiky a obchodu, jde o zajímavou exkurzi do biologické podstaty tohoto společensky významného fenoménu. Jako nepříjemná vyhlídka se potom jeví výsledky jiné studie, dokládající rapidní pokles hladiny testosteronu u mužů za poslední dvě desítky let.

Autor: Michaela Kopřivová

Rizika akutní laryngitidy
Solné jeskyně a saunování

Další články